Vattnet skickades tillbaks dit det kommit ifrån, alltså Öresund.

Vattnet skickades tillbaks dit det kommit ifrån, alltså Öresund.

Vattnet skickades tillbaks dit det kommit ifrån, alltså Öresund.