En av Maginotlinjen framskjutna försvarspositioner. Resan första ”riktiga” bunker.

En av Maginotlinjen framskjutna försvarspositioner. Resan första "riktiga" bunker.

En av Maginotlinjen framskjutna försvarspositioner. Resan första ”riktiga” bunker.