I fortets gångar. Här vid resterna av et av de tyska glidflygplanen som användes under attacken.

I fortets gångar. Här vid resterna av et av de tyska glidflygplanen som användes under attacken.

I fortets gångar. Här vid resterna av et av de tyska glidflygplanen som användes under attacken.