malware scanner Kanske inte den riktiga, men ändock en kanon. Ibland är det inte så noga med den historiska verkligheten. – Fort & Bunker

Kanske inte den riktiga, men ändock en kanon. Ibland är det inte så noga med den historiska verkligheten.

Kanske inte den riktiga, men ändock en kanon. Ibland är det inte så noga med den historiska verkligheten.

Kanske inte den riktiga, men ändock en kanon. Ibland är det inte så noga med den historiska verkligheten.