Samling efter besök på batteri Merville.

Samling efter besök på batteri Merville.

Samling efter besök på batteri Merville.