Museet i Arromanches fokuserar på de speciella sk Mulberry-hamnar som byggdes upp vid invasionskusten. Den engelska låg placerad precis här. På skicklig gjorda modeller kunde man se hur hamnarna fungerat.

Museet i Arromanches fokuserar på de speciella sk Mulberry-hamnar som byggdes upp vid invasionskusten. Den engelska låg placerad precis här. På skicklig gjorda modeller kunde man se hur hamnarna fungerat.

Museet i Arromanches fokuserar på de speciella sk Mulberry-hamnar som byggdes upp vid invasionskusten. Den engelska låg placerad precis här. På skicklig gjorda modeller kunde man se hur hamnarna fungerat.