Hit återkommer man gärna, och då inte bara till kanonerna i Longues, utan hela Normandie.

Hit återkommer man gärna, och då inte bara till kanonerna i Longues, utan hela Normandie.

Hit återkommer man gärna, och då inte bara till kanonerna i Longues, utan hela Normandie.