Johan och Marie Andrée, till höger skymtar Janne Angantyr. Gesten som Maries händer gör kan beror på en obetvingad lust att sakta trypa fotografen, förmodligen för att ärtsoppan inte räckte!

Johan och Marie Andrée, till höger skymtar Janne Angantyr. Gesten som Maries händer gör kan beror på en obetvingad lust att sakta trypa fotografen, förmodligen för att ärtsoppan inte räckte!

Johan och Marie Andrée, till höger skymtar Janne Angantyr. Gesten som Maries händer gör kan beror på en obetvingad lust att sakta trypa fotografen, förmodligen för att ärtsoppan inte räckte!