Granater, granater och åter granater.

Granater, granater och åter granater.

Granater, granater och åter granater.