Kollegan Lars D övervakar lastningen av den 300 kg tunga huven.

Kollegan Lars D övervakar lastningen av den 300 kg tunga huven.

Kollegan Lars D övervakar lastningen av den 300 kg tunga huven.