Karoliner i allmän oordning inför invigningen.

Karoliner i allmän oordning inför invigningen.

Karoliner i allmän oordning inför invigningen.