I regn och rusk står koket redo!

I regn och rusk står koket redo!

I regn och rusk står koket redo!