Det tog intelångt tid för att locka hungriga till koket.

Det tog intelångt tid för att locka hungriga till koket.

Det tog intelångt tid för att locka hungriga till koket.