Området inhägnas med hjälp av traktor och mankraft.

Området inhägnas med hjälp av traktor och mankraft.

Området inhägnas med hjälp av traktor och mankraft.