Den gamla lanthandeln på Johannamuseet. Foto: Per Tärnqvist.

Den gamla lanthandeln på Johannamuseet. Foto: Per Tärnqvist.

Den gamla lanthandeln på Johannamuseet. Foto: Per Tärnqvist.