Inte alldeles fel – en fältlunch från bensinstationen.

Inte alldeles fel - en fältlunch från bensinstationen.

Inte alldeles fel – en fältlunch från bensinstationen.