Första sidan i albumet. På fältförband våren 1944.

Första sidan i albumet. På fältförband våren 1944.

Första sidan i albumet. På fältförband våren 1944.