Den gamla trotjänaren på plats på heden.

Den gamla trotjänaren på plats på heden.

Den gamla trotjänaren på plats på heden.