Vädret var inte alltid på 7.Motorbrigades sida. Men man kan ta skydd…..

Vädret var inte alltid på 7.Motorbrigades sida. Men man kan ta skydd.....

Vädret var inte alltid på 7.Motorbrigades sida. Men man kan ta skydd…..