I en regementsstad står t o m ölburkar i rättning!

I en regementsstad står t o m ölburkar i rättning!

I en regementsstad står t o m ölburkar i rättning!