Vridbro, en del av försvarsanläggningarna i Ostwallen.

Vridbro, en del av försvarsanläggningarna i Ostwallen.

Vridbro, en del av försvarsanläggningarna i Ostwallen.