Kanske svårt att uppfatta, men det är 30 meter ner!

Kanske svårt att uppfatta, men det är 30 meter ner!

Kanske svårt att uppfatta, men det är 30 meter ner!