30 meter ner under Panzerwerk 717. Den långa huvudtunneln som förbinder alla Panzerwerken i området.

30 meter ner under Panzerwerk 717. Den långa huvudtunneln som förbinder alla Panzerwerken i området.

30 meter ner under Panzerwerk 717. Den långa huvudtunneln som förbinder alla Panzerwerken i området.