Nedgången till det underjordiska tunnelssystemet på den ofullbordade ingångsbunkerns bottenplatta.

Nedgången till det underjordiska tunnelssystemet på den ofullbordade ingångsbunkerns bottenplatta.

Nedgången till det underjordiska tunnelssystemet på den ofullbordade ingångsbunkerns bottenplatta.