Både granat och ankare visar tydligt på den marina närvaron.

Både granat och ankare visar tydligt på den marina närvaron.

Både granat och ankare visar tydligt på den marina närvaron.