Stridsscen från andra världskrigets slutskede.

Stridsscen från andra världskrigets slutskede.

Stridsscen från andra världskrigets slutskede.