Röda flygplan. Kanske en nyttig kunskap, när det behövs.

Röda flygplan. Kanske en nyttig kunskap, när det behövs.

Röda flygplan. Kanske en nyttig kunskap, när det behövs.