Samling och genomgång inför besöket i berget.

Samling och genomgång inför besöket i berget.

Samling och genomgång inför besöket i berget.