Knappt synlig, men fullt hörbar.

Knappt synlig, men fullt hörbar.

Knappt synlig, men fullt hörbar.