Det enda som saknades var ölen, den hade jag tyvärr glömt!

Det enda som saknades var ölen, den hade jag tyvärr glömt!

Det enda som saknades var ölen, den hade jag tyvärr glömt!