Det kan ALDRIG bli fel med en korv och mos!

Det kan ALDRIG bli fel med en korv och mos!

Det kan ALDRIG bli fel med en korv och mos!