malware scanner Brigadgeneral Stefan Andersson inviger de nya utställningar vid Smålands Militärhistoriska Center i Delary. – Fort & Bunker

Brigadgeneral Stefan Andersson inviger de nya utställningar vid Smålands Militärhistoriska Center i Delary.

Brigadgeneral Stefan Andersson inviger de nya utställningar vid Smålands Militärhistoriska Center i Delary.

Brigadgeneral Stefan Andersson inviger de nya utställningar vid Smålands Militärhistoriska Center i Delary.