En av pjäsplatserna i batteri Husvik

En av pjäsplatserna i batteri Husvik

En av pjäsplatserna i batteri Husvik