Ingången till berganläggningen som egentligen var en förbindelsetunnel.

Ingången till berganläggningen som egentligen var en förbindelsetunnel.

Ingången till berganläggningen som egentligen var en förbindelsetunnel.