Vår guide på Marinmuseet i Horten, en f d ubåtskapten som kämpande tapper för att hålla vårt intresse vid liv.

Vår guide på Marinmuseet i Horten, en f d ubåtskapten som kämpande tapper för att hålla vårt intresse vid liv.

Vår guide på Marinmuseet i Horten, en f d ubåtskapten som kämpande tapper för att hålla vårt intresse vid liv.