Man kan nästan tänka sig ett annat fartyg istället för färjan. Det var ungefär där som kryssaren Blucher träffades. Torpedbatteriet är insprängt i bergknallen till höger i bilden.

Man kan nästan tänka sig ett annat fartyg istället för färjan. Det var ungefär där som kryssaren Blucher träffades. Torpedbatteriet är insprängt i bergknallen till höger i bilden.

Man kan nästan tänka sig ett annat fartyg istället för färjan. Det var ungefär där som kryssaren Blucher träffades. Torpedbatteriet är insprängt i bergknallen till höger i bilden.