Förläggningsutrymme i torpedbatteriet på Oscarsborgs fästning

Förläggningsutrymme i torpedbatteriet på Oscarsborgs fästning

Förläggningsutrymme i torpedbatteriet på Oscarsborgs fästning