malware scanner En mäktig syn! 21 cm Kustkanon m/42 på den tid det begav sig. Bilden förmodligen från skjutplatserna vid Åsa. (foto: KA 4 museums bildarkiv) – Fort & Bunker

En mäktig syn! 21 cm Kustkanon m/42 på den tid det begav sig. Bilden förmodligen från skjutplatserna vid Åsa. (foto: KA 4 museums bildarkiv)

En mäktig syn! 21 cm Kustkanon m/42 på den tid det begav sig. Bilden förmodligen från skjutplatserna vid Åsa. (foto: KA 4 museums bildarkiv)

En mäktig syn! 21 cm Kustkanon m/42 på den tid det begav sig. Bilden förmodligen från skjutplatserna vid Åsa. (foto: KA 4 museums bildarkiv)