Utsikt från pjäsbunkerns tak mot den bevarade pjäsen.

Utsikt från pjäsbunkerns tak mot den bevarade pjäsen.

Utsikt från pjäsbunkerns tak mot den bevarade pjäsen.