Kungen är skjuten! Så här visas det på fästningsmuseet.

Kungen är skjuten! Så här visas det på fästningsmuseet.

Kungen är skjuten! Så här visas det på fästningsmuseet.