Norska kustartilleriet pjäser i Torgauten fort.

Norska kustartilleriet pjäser i Torgauten fort.

Norska kustartilleriet pjäser i Torgauten fort.