Framför en av pjäsbrunnarna. Som vanligt fullt av kollegor i blickfånget.

Framför en av pjäsbrunnarna. Som vanligt fullt av kollegor i blickfånget.

Framför en av pjäsbrunnarna. Som vanligt fullt av kollegor i blickfånget.