En av pjäsplatserna på batteri Vardås.

En av pjäsplatserna på batteri Vardås.

En av pjäsplatserna på batteri Vardås.