Min engelske kollega och redaktören för tidningen CASEMATE (Medlemstidning för Fortress Study Group i England) får här fungera som jämförselseobjekt mot en 38 cm granat.

Min engelske kollega och redaktören för tidningen CASEMATE (Medlemstidning för Fortress Study Group i England) får här fungera som jämförselseobjekt mot en 38 cm granat.

Min engelske kollega och redaktören för tidningen CASEMATE (Medlemstidning för Fortress Study Group i England) får här fungera som jämförselseobjekt mot en 38 cm granat.