Guiden och min norske kollega står i området mellan två av bergryggarna. I detta område fanns också delar av förläggningen.

Guiden och min norske kollega står i området mellan två av bergryggarna. I detta område fanns också delar av förläggningen.

Guiden och min norske kollega står i området mellan två av bergryggarna. I detta område fanns också delar av förläggningen.