Den gamla officersmässen nere i dalen och kommandobunkern högst på bergknallen tvärs över.

Den gamla officersmässen nere i dalen och kommandobunkern högst på bergknallen tvärs över.

Den gamla officersmässen nere i dalen och kommandobunkern högst på bergknallen tvärs över.