Den lång och tröttsamma trappan upp till en av pjäsplatserna.

Den lång och tröttsamma trappan upp till en av pjäsplatserna.

Den lång och tröttsamma trappan upp till en av pjäsplatserna.