Exteriör och interiör från någon form av närförsvasbunker nedanför pjäsplatserna vid batteri MKB 3./502 Flekkeröya

Exteriör och interiör från någon form av närförsvasbunker nedanför pjäsplatserna vid batteri MKB 3./502 Flekkeröya

Exteriör och interiör från någon form av närförsvasbunker nedanför pjäsplatserna vid batteri MKB 3./502 Flekkeröya