Kommandoplatsen för 21 cm,s batteriet högst upp bergknallen.

Kommandoplatsen för 21 cm,s batteriet högst upp bergknallen.

Kommandoplatsen för 21 cm,s batteriet högst upp bergknallen.