Förläggningsrum i museibunkern på Hysnes.

Förläggningsrum i museibunkern på Hysnes.

Förläggningsrum i museibunkern på Hysnes.